พฤษภาคม 29, 2023

PHUKET VILLAS HOME Pool Villa

Villas Phuket Poo Villa Phuket Pool Villa Cheap Villas in Phuket

แนะนำข้อมูลก่อน ต่อเติมครัว

Introduce information before adding the kitchen.

Introduce information before adding the kitchen.

แนะนำข้อมูลก่อน ต่อเติมครัว บ้านเดี่ยว หรือทาวน์โฮม ในสมัยนี้โดยส่วนมากจะมีพื้นที่ห้องครัวไม่เพียงพอต่อการใช้สอย ดังนั้นการ ต่อเติมครัวหลังบ้าน จึงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่หลาย ๆ วิลล่าภูเก็ต ท่านจำเป็นที่จะต้องทำเพิ่มก่อนเข้าอยู่อาศัย และการต่อเติมห้องครัวก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีผลต่อหลักฮวงจุ้ย

แนะนำข้อมูลก่อน ต่อเติมครัว

แนะนำข้อมูลก่อน ต่อเติมครัว ของคุณ

สำหรับหลายคน เมื่อซื้อบ้านจัดสรรหรือทาวโฮม มักประสบปัญหาพื้นที่ใช้งานไม่เพียงพอต่อความต้องการ ยกตัวอย่างเช่น ห้องครัว หรือโรงจอดรถ มักจะต่อเติมในภายหลัง ซึ่งก่อนจะแก้ปัญหาพื้นที่จำกัดด้วยการต่อเติมนั้น ควรคำนึกถึงกฎหมายอาคารซักนิดก่อนคิดจะต่อเติมเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด จนต้องเกิดการรื้อถอน หรือข้อพิพาทระหว่างผู้พักอาศัยหลังอื่นๆ
ในบทความนี้เราจะพื้นถึงการต่อเติมพื้นที่ครัว

ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปทำให้การออกแบบทาวนโฮมหรือบ้านจัดสรรต่างๆ มักออกแบบให้พื้นที่ทำครัวมีขนาดที่เล็กลงซึ่งสอดคล้องกับการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบันที่ทานข้าวหรือซื้อหากับข้าวมาจากนอกบ้านแล้ว Phuket Villa แต่เมื่อครอบครัวใหญ่ขึ้นจำเป็นต้องมีพื้นที่สำหรับประกอบอาคาร จึงก่อให้เกิดความต้องการการใช้พื้นที่เพิ่มจึงนำมาสู่การต่อเติมพื้นที่ครัว

“เรื่องน่ารู้ก่อนต่อเติมครัว” – แนะนำข้อมูลก่อน ต่อเติมครัว

หากคุณกำลังฝันที่จะต่อเติมห้องครัวสวยๆ ที่บ้าน  แต่ยังขาดประสบการณ์  มีความกังวลใจว่าควรต่อเติมแบบไหน  มีเรื่องอะไรบ้างที่ต้องระวัง  ข้อสำคัญทำอย่างไรให้ตรงใจทุกคนในครอบครัว

นิยามคำว่า ดัดแปลง-ต่อเติม  – แนะนำข้อมูลก่อน ต่อเติมครัว

นิยามคำว่า ดัดแปลง-ต่อเติม ทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 “ดัดแปลง” หมายความว่า เปลี่ยนแปลง ต่อเติมเพิ่ม ลด หรือขยายซึ่งลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน น้ำหนัก เนื้อที่ ของโครงสร้างของอาคารหรือส่วนต่างๆ ของอาคาร ซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วให้ผิดไปจากเดิม และ มิใช่การซ่อมแซมหรือการดัดแปลงที่กำหนดในกฎกระทรวง 

นิยามคำว่า ดัดแปลง-ต่อเติม

การต่อเติมบ้านโดยไม่ต้องขออนุญาต 

การดัดแปลง-ต่อเติมที่กฎกระทรวงไม่ถือเป็นการดัดแปลง (จึงไม่ต้องขออนุญาต) ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 11 (2528) ออกตามในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522 เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 65 (พ.ศ.2558) การกระทำต่อไปนี้ ไม่ถือเป็นการดัดแปลงอาคาร 

 • การเปลี่ยนโครงสร้างของอาคาร โดยใช้วัสดุขนาด จำนวน บ้านสไตล์มินิมอล และชนิดเดียวกับของเดิม เว้นแต่การเปลี่ยนโครงสร้างของอาคารที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง หรือเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ

“หมายความว่า หากเป็นวัสดุนอกเหนือจาก คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณแล้ว สามารถดัดแปลงได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาต เช่น บ้านที่ใช้เสาไม้ผุกร่อนต้องเปลี่ยนใหม่ เป็นต้น”

 • การเปลี่ยนแปลงส่วนต่างๆ ของอาคาร ที่ไม่เป็นโครงสร้างของอาคาร โดยใช้วัสดุชนิดเดียวกับของเดิม หรือวัสดุชนิดอื่นซึ่งไม่เป็นการเพิ่มน้ำหนักให้แก่โครงสร้างของอาคารเดิม ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือเกินร้อยละสิบ

“หมายความว่า หากว่าการดัดแปลงนั้นไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับโครงสร้างของอาคาร เช่น เสา คาน หรือกำแพงรับน้ำหนัก โดยการดัดแปลงนั้นใช้วัสดุที่ไม่เป็นการเพิ่มน้ำหนักแก่โครงสร้างมากเกินกว่า ร้อยละสิบ ของน้ำหนักเดิม สามารถดัดแปลงได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาต เช่น การเปลี่ยนพื้นไม้ปาร์เกต์ใหม่ หรือ เปลี่ยนบานหน้าต่าง เป็นต้น แต่ถ้าหากเปลี่ยนพื้นไม้ปาร์เกต์เป็นกระเบื้อง อาจจะต้องใช้วิศวกรช่วยคำนวณว่าเกิน ร้อยละสิบ จากน้ำหนักเดิมหรือไม่ หากเกิน ก็ต้องขออนุญาต”

 • การเปลี่ยนแปลง การต่อเติม การเพิ่ม การลด หรือการขยายซึ่งลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน น้ำหนัก เนื้อที่ของส่วนต่างๆ ของอาคารที่ไม่เป็นโครงสร้างของอาคาร ซึ่งไม่เป็นการเพิ่มน้ำให้แก่โครงสร้างของอาคารเดิมส่วนหนึ่งส่วนใดเกินร้อยละสิบ

“หมายความว่า มีการดัดแปลงพื้นที่โดยเน้นคำว่า “เปลี่ยนแปลงลักษณะ” หรือที่ภาษาชาวบ้านเรียกว่า “ตกแต่ง” นั่นเอง โดยการเปลี่ยนแปลงลักษณะของพื้นที่นั้นกระทำไปโดยไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับโครงสร้างของอาคาร และไม่เป็นการเพิ่มน้ำหนักแก่โครงสร้างมากเกินกว่า ร้อยละ สิบ ของน้ำหนักเดิม หากเป็นเช่นนี้ สามารถดัดแปลงได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาต”

การลดหรือการขยายเนื้อที่ของพื้นชั้นหนึ่งชั้นใด
 • การลดหรือการขยายเนื้อที่ของพื้นชั้นหนึ่งชั้นใด ให้มีเนื้อที่น้อยลงหรือมากขึ้น วิลล่าในป่าตอง รวมกันไม่เกินห้าตารางเมตร โดยไม่ลดหรือเพิ่มจำนวนเสาหรือคาน

“หมายความว่า การต่อยื่น หรือเจาะช่องที่พื้นนั้น หากไม่ได้เพิ่มหรือลดจำนวนเสาและคานและการดัดแปลงนั้นเพิ่มหรือลดพื้นที่จากเดิมไม่เกิน 5 ตารางเมตร สามารถดัดแปลงได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาต”

 • การลดหรือการขยายเนื้อที่ของหลังคา ให้มีเนื้อที่มากขึ้นรวมกันไม่เกินห้าตารางเมตรโดยไม่ลดหรือเพิ่มจำนวนเสาหรือคาน

“หมายความว่า ในการเพิ่มเติมกันสาดหรือทำหลังหลังคาเพิ่มในกรณีเป็นดาดฟ้า หากไม่ได้เพิ่มหรือลดจำนวนเสาและคานและการดัดแปลงนั้นเพิ่มหรือลดพื้นที่จากเดิมไม่เกิน 5 ตารางเมตร สามารถดัดแปลงได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาต”

 • การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารอยู่อาศัยที่มีขนาดพื้นที่ติดตั้งไม่เกิน 160 ตารางเมตร และมีน้ำหนักรวมไม่เกิน 20 ขายบ้าน กิโลกรัมต่อตารางเมตร โดยต้องมีผลการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงที่กระทำและรับรองโดยวิศวกรโยธาตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรว่าสามารถติดตั้งได้อย่างปลอดภัยและแจ้งพนักงานท้องถิ่นทราบก่อนดำเนินการ

“หมายความว่า หากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งรวมกันแล้วมีขนาดพื้นที่ไม่เกิน 160 ตารางเมตร และมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อตารางเมตร เมื่อมีการรับรองโดยวิศวกรโยธาตามกฎหมายและแจ้งพนักงานท้องถิ่นทราบก่อนดำเนินการติดตั้งแล้วสามารถติดได้ทันทีโดยไม่ต้องรอขออนุญาต”

ระยะระหว่างอาคารที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ระยะระหว่างอาคารที่ถูกต้องตามกฎหมาย

 • การต่อเติมทาวน์เฮ้าส์ ต้องเว้นพื้นที่ว่างทางด้านหลังกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร ด้านหน้า 3 เมตร และให้อาคารพาณิชย์เว้นพื้นที่ว่างทางด้านหลังกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตรจากแนวเขตที่ดิน
 • ผนังด้านที่เปิดประตู หน้าต่าง ที่สูงไม่เกิด 9 เมตร ต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า   2 เมตร สำหรับที่สูงเกิน 9 เมตร ต้องห่าง 3 เมตร
 • ผนังที่ไม่มีช่องเปิด(ผนังทึบ) ต้องห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 0.50 ม. ยกเว้น แต่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงเรามักจะเห็นว่าการต่อเติมครัวหลังบ้านตามโครงการบ้านจัดสรรต่างๆหรือทาวน์โฮม โครงการบ้าน มักมีการก่อสร้างต่อเติมควรที่ผิดกฎหมาย ซึ่งอาจเกิดจากรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือการละเลยที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย แต่เพื่อความปลอดภัยของผู้เป็นเจ้าของ ผู้ใช้งานเองควรปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย

ควรทำข้อตกลงกับเพื่อนบ้าน   

การจะต่อเติมครัวนั้น จำเป็นจะต้องทำความเข้าใจและมีการพูดคุยกับเพื่อนบ้าน เพราะการต่อเติมครัวหรือส่วนอื่นๆของบ้านย่อมมีผลกระทบต่อเพื่อนบ้านทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงจำเป็นจะต้องมีความเข้าใจในการใช้พื้นที่ร่วมกันเพื่อลดปัญหาที่อาจเกิด ทั้งการยินยอมให้ต่อเติมตามข้อกฎหมาย หรือผลกระทบระหว่างการก่อสร้าง เช่นการตอกเสาเข็ม ทางก่อผนัง หรือการติดตั้งเครื่องดูดควัน เป็นต้น ซึ่งหากเกิดปัญหา อาจนำมาสู่การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้

ควรทำข้อตกลงกับเพื่อนบ้าน

รูปแบบลักษณะของอาคารที่ปลอดภัย  

การต่อเติมครัวนั้นจำเป็นจะต้องใช้สถาปนิกและวิศวกรในการออกแบบและดูแลโครงสร้างเพื่อให้รูปแบบของการต่อเติมนั้นมีความสอดคล้อง กลมกลืนกับตัวอาคารเดิม ทั้งยังออกแบบโครงสร้างให้มีความแข็งแรง ถูกต้องตามหลักกฎหมาย ความปลอดภัย มีการออกแบบที่คำนึงถึงการป้องกันอัคคีภัย เพราะสาเหตุของไฟไหม้บ้านหรือทาวน์โฮม ส่วนหนึ่งก็มาจากครัวของบ้าน 

ถอยร่นตามกฎหมาย

เพื่อทำให้บ้านปลอดภัย ถูกสุขอนามัย และง่ายต่อการซ่อมแซมก่อสร้าง Phuket Villa โดยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องความคุมอาคาร และข้อบัญญัติและกฎกระทรวงหรือเทศบัญญัติของท้องถิ่น มีความสอดคล้องกัน ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 แบบด้วยกันคือ 

 • ระยะร่น เป็นการวัดระยะจากตำแหน่งสาธารณะ เช่น บ่อน้ำ ถนนหรือพื้นที่ผู้อื่นเข้ามาถึงแนวอาคารของผู้ซื้อ โดยมีระยะห่างอยู่ที่ 2-12 เมตร ขึ้นอยู่กับขนาดของตำแหน่งสาธารณะ การตกแต่งและขนาดของตัวอาคารผู้ซื้อ
 • ส่วนที่เว้นว่าง เป็นการเว้นพื้นที่ในบ้านโดยเริ่มวัดจากที่ดินของผู้ซื้อเข้าไปหาตัวบ้านทั้งสี่มุมคือ หน้าบ้าน หลังบ้าน และข้างบ้าน โดยมีระยะห่างอยู่ที่ 1-12 เมตร ขึ้นอยู่กับขนาดและความสูงของอาคารที่ก่อสร้างของผู้ซื้อ

อ่านต่อเพิ่มเติม: Pool Villas Pasak . sale villa . Phuket Villa. Pool Villa. พูลวิลล่าภูเก็ต. โครงการบ้านภูเก็ต. บ้านจัดสรร. พูลวิลล่าภูเก็ต ราคาถูก. ซื้อวิลล่าภูเก็ต