พฤศจิกายน 30, 2022

PHUKET VILLAS HOME Pool Villa

Villas Phuket Poo Villa Phuket Pool Villa Cheap Villas in Phuket

สัญญาเช่าบ้านที่เอื้อประโยชน์

สัญญาเช่าบ้านที่เอื้อประโยชน์

สัญญาเช่าบ้านที่เอื้อประโยชน์

สัญญาเช่าบ้านที่เอื้อประโยชน์ ในตอนที่ผ่านมาไม่นานนี้ มีการเปลี่ยนแปลงข้อปฏิบัติเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ใกล้ตัวเราหลายๆเรื่อง ถึงแม้หนึ่งในเรื่องที่น่าจะใกล้ตัวทุกคนเยอะแยะก็คือ สัญญาเช่า กฏหมายใหม่ที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีผลใช้บังคับช่วงวันที่ 1 พ.ค. 2561 สัญญาเช่า กฏหมายใหม่ฉบับนี้จะมีผลอย่างไรต่อผู้เช่าบ้าง มาไล่เรียงกันดูไปพร้อมเพียงกัน

สัญญาเช่าบ้านที่เอื้อประโยชน์ ให้กับทั้งสองฝ่าย

ย้อนอดีตกฎเกณฑ์เช่า เอื้อผู้ให้เช่ามากเกินไป

สัญญาเช่าบ้านเป็นเรื่องสำคัญจำเป็นจะต้องรู้รวมทั้งควรเตรียมพร้อมให้พร้อมก่อนปล่อยเช่าหรือให้เช่า ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยเช่าห้อง คอนโด ตึกแถว หรืออาคารการค้าขาย ย่อมจะต้องมีข้อตกลงระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่าให้เป็นระเบียบก่อน ไม่ดังนั้นอาจจะเกิดปัญหาตามมาได้ อาจจะเกิดการไม่จ่ายค่าเช่า ทำของในบ้านเสียหาย สร้างความยากลำบากให้กับเจ้าของบ้าน ด้วยเหตุผลดังกล่าวก่อนที่จะตัดสินใจจะให้เช่าบ้านหรือจะเช่าห้อง ผู้ให้เช่าแล้วก็ผู้เช่าควรทำการศึกษาเรียนรู้และทำการค้นคว้ารายละเอียดของสัญญาเช่าบ้านให้ดีเพื่อลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ วันนี้เราจะพาไปทำความเข้าใจกับสัญญาเช่าบ้าน เอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้านหรือฟอร์มสัญญาเช่าบ้าน ว่าจะมีกฎที่ต้องปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์อะไรบ้าง Villas Phuket

ย้อนอดีตกันสักหน่อย ตอนต้นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่ารายย่อย หรือรายใหญ่ชนิดที่เป็นการประกอบธุรกิจ อย่างเช่น อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า อยู่ภายใต้กฎระเบียบของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 4 มาตรา 537 ถึงมาตรา 571 โดยมีพื้นฐานอยู่บนความรู้ความเข้าใจที่ว่า “คู่สัญญาต่างมีอิสระ รวมทั้งมีฐานะเท่าเทียมกันในการเข้าทำความตกลง” แม้กระนั้นเพราะกฎเกณฑ์ฉบับนี้ประกาศใช้มานานแล้ว ไม่ทันต่อสภาพสังคมและก็เศรษฐกิจในตอนนี้ ทำให้ผู้ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ มีการเป็นต่อคนซื้อหรือผู้เช่าในหลายด้าน

บรรดาผู้มีอำนาจบัญญัติกฎหมายก็เลยลงความเห็นว่าธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์นั้นจำเป็นที่จะต้องมีระบบระเบียบพิเศษเข้าควบคุม เพื่อลดการได้เปรียบของผู้ประกอบธุรกิจ แล้วก็สร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ซื้อมากขึ้น ก็เลยได้ออก “ประกาศคณะกรรมการเกี่ยวกับกติกา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออาศัยอยู่เป็นธุรกิจที่ควบคุมกติกา พ.ศ. 2561” หรือเรียกกล้วยๆว่าเป็นสัญญาเช่าบ้าน ข้อบัญญัติใหม่ที่เราจะมาทำความเข้าใจกัน

หลักใหญ่สาระสำคัญของสัญญาเช่าบ้าน ข้อปฏิบัติใหม่ประกาศฉบับนี้เป็น สร้างความยุติธรรมแก่ผู้ใช้ โดยจะใช้บังคับกับเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งหมายความถึงผู้ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย โดยมีสถานที่ที่แยกให้เช่าตั้งแต่ 5 หน่วยขึ้นไป และหอพัก บ้าน ห้องพัก อพาร์ทเม้นท์ ไม่ว่าจะอยู่ในอาคารเดียวกันหรือหลายอาคารรวมกัน ถึงแม้ว่าไม่รวมถึงหอพักรวมทั้งโรงแรม POOL VILLA

สรุปหัวข้อที่ผู้เช่าควรรู้ กันถูกเอาเปรียบ

สัญญาเช่าบ้านที่เอื้อประโยชน์
สัญญาเช่าบ้านที่เอื้อประโยชน์

สัญญาเช่าบ้าน ข้อปฏิบัติใหม่ฉบับใหม่นี้มีหลายส่วนที่เอื้อต่อประโยช์จากผู้เช่าเพิ่มมากขึ้น สรุปเนื้อหาให้ดังนี้

 • สัญญาเช่าจำเป็นต้องใช้ภาษาไทยไม่เล็กกว่า 2 มิลลิเมตร ตัวอักษรไม่เกิน 11 อักขระใน 1 นิ้ว
 • ควรต้องกำหนดข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ของผู้ให้เช่า ผู้เช่า ที่ตั้งรวมถึงรายละเอียดของทรัพย์สินที่ให้เช่า ค่าใช้จ่ายในการเช่า เงินประกัน ค่าสาธารณูปโภค โดยให้แสดงวิถีทางและก็ขณะจ่ายด้วย
 • ผู้ให้เช่าจำเป็นจะต้องส่งใบแจ้งหนี้ล่วงหน้าให้แก่ผู้เช่าไม่น้อยกว่า 7 วัน
 • ผู้ให้เช่าต้องคืนเงินรับประกันในทันทีทันใดเมื่อสัญญาเช่าจบ
 • ผู้เช่าสามารถเลิกกติกาโดยทำเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน แม้ว่าจำต้องไม่ค้างค่าใช้จ่ายในการเช่า และจากนั้นก็มีเหตุจำเป็น
 • เหตุผิดสัญญาที่ทำให้ผู้ให้เช่าเลิกคำมั่นสัญญาได้จึงควรระบุด้วยอักขระที่กระจ่างแจ้งกว่าเนื้อความอื่น และก่อนเลิกคำมั่นสัญญา ผู้ให้เช่าต้องแจ้งผู้เช่าเป็นหนังสือให้ปฏิบัติตามกติกาล่วงหน้าขั้นต่ำ 30 วัน
 • ผู้ให้เช่าจำต้องมอบกติกาให้ผู้เช่าเก็บไว้ 1 ฉบับ บ้าน
 • ห้ามละเว้นหรือนิยามรับผิดของผู้ให้เช่าเอาไว้ภายในสัญญาเช่า
 • ห้ามเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับเช่าล่วงหน้าเกิน 1 เดือน
 • ห้ามเรียกเก็บเงินยืนยันเกิน 1 เดือน
 • ห้ามกำหนดให้ผู้ให้เช่ามีสิทธิแปลงค่าใช้จ่ายในการเช่า ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ ก่อนสัญญาเช่าหมด
 • ห้ามให้สิทธิผู้ให้เช่าเข้าตรวจสอบสมบัติที่เช่าโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 • ห้ามผู้ให้เช่าเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภคเกินกว่าอัตราที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บ
 • ห้ามผู้ให้เช่ากีดกันไม่ให้ผู้เช่าเข้าใช้ประโยชน์ในเงินทองหรือเข้าไปในสถานที่เช่าเพื่อยึดหรือย้ายทรัพย์สินของผู้เช่า
 • ห้ามกำหนดให้สิทธิผู้ให้เช่าเรียกค่าต่อสัญญาเช่าจากผู้เช่ารายเดิม
 • ห้ามกำหนดให้สิทธิผู้ให้เช่าเลิกคำมั่นสัญญาโดยผู้เช่าไม่ได้ผิดสัญญาหรือความจำกัดสำคัญ
 • ห้ามกำหนดให้ผู้เช่ารับผิดในความเสียหายในทรัพย์สินจากการใช้งานแบบปกติหรือจากเหตุสุดวิสัย บ้านจัดสรร

ดูเพิ่มเติมที่: ซื้อวิลล่า ภูเก็ต, จำหน่ายขายบ้านภูเก็ต, วิลล่าภูเก็ตป่าสัก, ขายวิลล่าภูเก็ต, ขายบ้านภูเก็ต, โครงการบ้านภูเก็ต, phuket property

มีปัญหาแจ้ง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้ให้เช่าตระเตรียมถูกทำโทษจำ-ปรับ

หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลความประพฤติปฏิบัติตามสัญญาเช่าบ้าน ข้อบัญญัติใหม่ฉบับนี้ก็คือ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งผู้เช่าที่ได้รับความเดือดร้อนจากผู้ประกอบการที่ผิดสัญญาเช่าห้อง ข้อปฏิบัติใหม่ ฉบับนี้สามารถร้องเรียนผ่านลำดับที่ 1166 ได้ หรือร้องทุกข์ออนไลน์

โดย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จะตรวจดูข้อร้องเรียน ถ้าหากเป็นจริงก็จะดำเนินงานเทียบเคียงปรับผู้ประกอบกิจการ แล้วก็ยังสามารถทำงานฟ้องคดีแพ่งแทนคนซื้อได้ด้วย หรือลูกค้าสามารถฟ้องศาลแพ่งเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายหรือบังคับให้เป็นไปตามสัญญาเช่าบ้าน ข้อกำหนดใหม่ฉบับนี้ต่อศาลโดยตรงอีกช่องทางหนึ่งด้วย

ดังต่อไปนี้ ทางอาญา หากว่าผู้ให้เช่ามีการละเมิดไม่ทำตามประกาศฉบับนี้ อาจได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งยังปรับ

สัญญาเช่าบ้าน ข้อกำหนดใหม่ฉบับนี้ ถ้าใคร่ครวญผิวเผินและก็จะพบว่าคุ้มครองสิทธิของผู้เช่า แล้วก็คงทำให้ผู้เช่าได้รับคุณค่าอย่างมาก แม้กระนั้นด้วยกลไกเศรษฐกิจแบบระบบทุนนิยมในประเทศไทยอย่างเช่นในขณะนี้ เชื่ออย่างมากมายว่าสุดท้ายผู้ประกอบกิจการที่ได้รับหน้าที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้นจากการปฎิบัติตามประกาศก็จึงควรผลักหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบดังที่กล่าวมาข้างต้นมาให้ผู้บริโภครับเอาเอาไว้ในรูปแบบของการขึ้นค่าใช้จ่ายสำหรับเช่า ซึ่งทำให้สุดท้ายลูกค้ายังคงไม่ได้ได้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นอยู่ดี

สัญญาเช่าบ้านที่เอื้อประโยชน์
สัญญาเช่าบ้าน

8 เรื่องน่าจะรู้ก่อนทำข้อตกลงเช่าห้อง-คอนโด ป้องกันปัญหาดราม่าผู้ครอบครองกับคนเช่า

เรื่องน่าจะรู้ก่อนทำข้อตกลงเช่าห้อง-คอนโด ป้องกันปัญหาระหว่างเจ้าของบ้านกับผู้เช่า ควรมีเรื่องอะไรบ้างที่จำเป็นที่จะต้องระบุลงไปในสัญญาเช่าบ้าน-คอนโด

การเช่าบ้าน-คอนโด แปลงเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่การสร้างรายได้ แต่ว่าบางขณะเจ้าของบ้านก็จำเป็นที่จะต้องเจอกับปัญหามากไม่น้อยเลยทีเดียวจากผู้เช่า ยกตัวอย่างเช่น ไม่ยินยอมจ่ายค่าเช่าตามที่ได้กำหนด ค้างค่าน้ำ-ค่าไฟไว้ให้ผู้ครอบครองตามจ่ายครั้งหลัง บางคนก็ทำบ้านหรือห้องพังทลายเลอะเทอะจนกระทั่งต้องซ่อมใหม่แทบจะอีกทั้งด้านหลัง โดยเหตุนั้นมาดูกันว่าก่อนจะทำความตกลงเช่าห้องหรือเช่าคอนโด มีปัญหาอะไรที่เจ้าของบ้านน่าจะเข้าใจดีแล้วก็กำหนดลงไปในสัญญาเช่าบ้าง PHUKET VILLA

ดูเพิ่มเติมที่: RENT AND BUY VILLA PHUKET. PHUKET VILLA. Sale Villas Phuket (RU). POOL VILLA PHUKET.

 1. ถามไถ่ที่มาที่ไปผู้เช่า

ก่อนจะตกลงปลงใจว่าจะปล่อยเช่าหรือไม่นั้น เจ้าของบ้านน่าจะไถ่ถามข้อมูลที่ได้มาจากผู้เช่าเสียก่อน ไม่ว่าเป็นประวัติส่วนตัว อย่างเช่น อาชีพ รายได้ประจำเดือน เหตุผลสำหรับการขอเช่า จำนวนผู้อาศัย แล้วก็ตอนที่ต้องการเช่า เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลฐานรากในการพินิจในการตรวจและก็ตกลงปลงใจว่าน่าจะให้เช่าหรือไม่

 1. ระบุค่าใช้จ่ายในการเช่าให้กระจ่าง

ของที่จำเป็นที่จำเป็นจะต้องชี้เฉพาะในสัญญาเช่าให้เด่นชัดก็คือ รายละเอียดค่าเช่าที่ผู้เช่าบ้านควรจะเป็นผู้รับผิดชอบ โดยแยกรายละเอียดแต่ละส่วนให้แจ้งชัดว่าในแต่ละเดือนจำเป็นต้องจ่ายอะไรบ้างและแต่ละรายการจะต้องจ่ายเท่าไร ยกตัวอย่างเช่น เงินประกันก่อนเข้าอยู่ ค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าห้อง ค่าศูนย์กลาง อัตราการเก็บค่าน้ำ-ค่าไฟ ค่าเสียหายปรุงปรับแต่งหลบซ่อนแซมต่างๆฯลฯ เจาะจงวันและจากนั้นก็เวลาสำหรับการจ่าย แล้วก็ความจำกัดต่างๆถ้าหากผู้เช่าทำผิดข้อโต้แย้งหรือชำระค่าปรับเยอะแค่ไหน ถ้าหากว่าจ่ายเกินวันรวมถึงขณะที่กำหนดไว้

 1. กำหนดระยะการทำความตกลงเช่า

เว้นเสียแต่ค่าเช่าแล้ว อีกประเด็นที่ลืมไม่ได้เลยก็คือ ระยะวัน-เวลาสำหรับเพื่อการเช่าลงไปในสัญญาเช่าว่า กติกาแต่ละฉบับมีช่วงกี่เดือนหรือกี่ปี ได้แก่ 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี หากแม้ผู้เช่าเลิกเช่าก่อนหมดสัญญา ควรแจ่งล่วงหน้ากี่วัน มีการยึดเงินประกันไหม และการต่อสัญญาเช่าว่าจำเป็นต้องทำฉบับใหม่หรือเป็นการต่อสัญญาอัตโนมัติ เสนอโครงการบ้าน ภูเก็ต

 1. ผู้ครอบครองมีสิทธิตรวจ

อีกหนึ่งเรื่องที่เจ้าของบ้าน-คอนโดควรระบุลงไปให้ชัดในสัญญาเช่าก็คือ ผู้ให้เช่าหรือผู้แทนของผู้ให้เช่าสามารถเข้าไปพินิจพิจารณาบ้านได้ในระยะและก็เวลาอันเหมาะเป็นบางครั้ง เพื่อคุ้มครองปัญหาผู้เช่ายัดเยียดข้อหาว่าโดนรุกล้ำ บ้าน

สัญญาเช่าบ้านที่เอื้อประโยชน์
ข้อกำหนดเช่าบ้าน
 1. ห้ามกระทำผิด

เรื่องที่เจ้าของบ้านผู้คนจำนวนไม่ใช้น้อยบางครั้งอาจจะไม่มีความสนใจไปเนื่องจากว่าคิดว่าเกิดเหตุที่รู้กันดี แต่ทว่าก็น่าจะเขียนระบุลงไปในคำมั่นสัญญาให้กระจ่างแจ้งว่า หากมีเรื่องมีราวผู้เช่าทำผิดกฎหมาในบ้านเช่า ผู้ให้เช่าไม่มีส่วนเกี่ยวโยงอะไรก็แล้วแต่ทั้งมวล

 1. ให้ผู้เช่าเซ็นรับสารภาพกติกา

ดังต่อไปนี้เพื่อคุ้มครองป้องกันการร้องทุกข์ในทีหลัง ในสัญญาเช่าที่เกี่ยวกับเงื่อนไขการจ่ายเงิน กฎที่ต้องปฏิบัติหรือกฎข้อบังคับต่างๆสำหรับการอาศัยก็น่าจะให้ผู้เช่าลงนามหรือเซ็นควบคุมไว้ทุกหน้า เพื่อเป็นใช้เป็นหลักฐานว่าผู้เช่าได้อ่านรายละเอียดรวมทั้งรับกติกาหลักเกณฑ์ที่เจ้าของบ้านระบุไว้แล้ว

 1. ขอเอกสารผู้เช่าให้ครบ

นอกจากรายละเอียดการเช่าบ้าน-คอนโดที่จำเป็นที่จะต้องระบุในสัญญาเช่าให้แจ้งชัดแล้ว น่าจะขอเอกสารเกี่ยวกับผู้เช่ามาเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานด้วย เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ฯลฯ พร้อมลายเซ็นผู้เช่าดูแลทุกใบ เพื่อใช้ในลัษณะของการตรวจสอบที่มาที่ไปรวมทั้งเป็นหลักฐานฟ้องแม้มีการทำผิดสัญญาเช่า

 1. ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐาน

อีกหนึ่งเรื่องที่ลืมมิได้เลยก็คือ ผู้ครอบครองควรถ่ายภาพรูปมุมต่างๆในบ้านหรือห้องก่อนจะผู้เช่าจะเข้ามาพักอาศัยด้วย เพื่อใช้ตรวจตราภาวการณ์เครื่องใช้และก็สภาวะภายในเมื่อผู้เช่าย้ายออกไปว่า มีอะไรเสียเสียหายรวมถึงผู้เช่าจำเป็นต้องรับผิดชอบอย่างไร

สรุป

ดังต่อไปนี้เพื่อปกป้องปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในคราวหน้า เจ้าของบ้านหรือผู้ให้เช่าก็ควรระบุรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการเช่าทั้งค่าใช้สอย ข้อโต้แย้ง พร้อมข้อบังคับต่างๆให้แจ่มชัด พร้อมด้วยเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับผู้เช่าเอาไว้เป็นหลักฐานให้ครบสมบูรณ์ด้วย

อ่านเพิ่มเติม: Villas in Pasak. POOL VILLA PHUKET. Pool Villa. SALE VILLA. PHUKET VILLA. Pool villas. Villas Phuket. VILLA FOR RENT. buy villa phuket. วิลล่าราคาถูกภูเก็ต. วิลล่าภูเก็ต. บ้าน. ขายบ้าน